87 – Ацетатна коприна – Аnna Rachele – с лого

последна наличност – 0,80 см