72 – Сатенирани коприни – светло синя или гълъбово синя