71 – Еластични сатенирани коприни (16 moma ) – гълъбово синя или морско зелена