53 – Копринен шал – Leonard

Размери – 1,60 м  / 0,20 см . Може да се ползува и за колан или като аксесоар за коса или чанта.