488 – Коприна – санжениращи цветове – тип шантунг

Category: