47 – Плътен памучен плат – Burberry

плата е подходящ за манто