35 – Коприна с лен – Dolce & Gabbana – панел – 2м /1,40 м

Плата е подходящ освен за дрехи ,така и за парео за плаж  или харбала