286 – Еластична вискоза – Pucci

Плата е леко сатениран

Category: