272 – Вискоза – Dolce & Gabbana

Плата е леко сатениран

Category: