26 – Aлпака бордо каре с тъмно синьо

последна наличност – 1,30м