250 – Вълна тип – Alpaka – цвят – Pudra

Плата е подходящ за палто