236 – Копринена тафта / Dolce&Gabbana

Плата е подходящ за сако, пола или рокля с бухнал ефект