219 – Еластичен памук – Dolce & Gabbana

малка наличност – 0,75 см