218 – Еластичен памук – дизайнерски

последна  наличност- 1,05 м