203 – Копринен шифон – Dior – санжениращ цвят

Цветово променящ се според светлината – синьожълто