172 – Еластичен памук – Stella Jean

наличност – 1,10 м