156 – Сатенирана еластична ацетатна коприна – дизайнерска