155 – Сатенирана еластична ацетатна коприна – дизайнерска с лого