15 – 100% Памучна апликация – цвете – 0,010x 0,010 см