149 – Еластичен фин памук – Dolce & Gabbana

малка наличност – 0,80 см