143 – Ацетатна сатенирана коприна – Ungaro

Плата е еластичен. Ширина – 1,15м