138 – Еластичен памук – Dolce & Gabbana

наличност – 0,80 см