117 – Сатенирана ацетатна коприна – Parosh – панели 0,65 см / 1,40

Един панел съдържа 2 еднакви фигури