111 – Еластичен памук – Dolce & Gabbana

Малка наличност – 0,60 см