110 – Сатениран твърд – Duchesse

малка наличност – 0,60 см