104 – Еластичен памук – Dolce & Gabbana

последна наличност – 0,70 см