0234 – Еластичен вълненен жоржет – ситно каре

Плата е подходящ за панталон , пола или рокля