204 – Жакардова вълна – меланж

Плата е подхдящ за костюм с пола