188 – Памучен – Chanel с лурекс

Плата е подходящ за костюм с пола или рокля . Ширина – 1,25 м