179 – Памучен – Chanel

Плата е подходящ за костюм с пола или рокля