0065 – Лен 100% – ярко жълт

Последна наличност – 1,10 м

Category: