наличност - 1,30 м

Лена е подходящ за костюм - сако с пола , рокля или панталон

Лена е подходящ за костюм - сако с пола , рокля или панталон

Лена е подходящ за костюм - сако с пола , рокля или панталон

Лена е подходящ за костюм - сако с пола , рокля или панталон

Лена  е подходящ за костюм ,сако ,пола ,панталон Не е прозрачен

Лена е с лека прозрачност

Последна наличност - 1,10 м