Апликации и аксесоари

49 – Dolce & Gabbana – 1м/1м

Плата е подходящ за шал

Плата е подходящ за дрехи или за шал

Апликации и аксесоари

47 – Коприна – Valentino

Плата е разграфен на 0,40 см панели .Подходящ за дрехи или шал /фишу

100%MELAMINE- 18 см

100%MELAMINE - 18 см

100% MELAMINE - 18 см

Апликации и аксесоари

43 – Брошка

Апликации и аксесоари

42 – Брошка

Апликации и аксесоари

41 – Брошка

Апликации и аксесоари

40 – Брошка

Апликации и аксесоари

39 – Брошка

Коприната е подходяща за шал или за дреха

Апликации и аксесоари

37 – Коприна Gucci – панел 0,90 / 0,90

Коприната е подходяща за шал или за дреха

Апликации и аксесоари

36 – Коприна – Gucci – панел 0,90 / 0,90

Коприната е подходяща за шал или за дреха

Плата е подходящ освен за дрехи ,така и за парео за плаж  или харбала

плата е подходящ освен за дрехи ,така и за шал ,парео- 0,90 см x 1,40 м

Плата е подходящ освен за дреха ,също и за шал ,фишу  - 0,90 X 0,90 см

Апликации и аксесоари

32 – Фин памук – панели 0,75 см

Памука е подходящ за изработването и на шал , освен за дрехи.Размер 1,40 м x 0,75 см

Памука е подходящ за изработването и на шал , освен за дрехи.Размер 1,40 м x 0,80 см

Апликации и аксесоари

30 – Коприна – Hermes – 1 м x 1 м

Коприната е подходяща за изработване на квадратен шал с размери 1м x 1м

Яката се ползува като аксесоар върху рокля или блуза . Брошката се продава отделно